Wniosek o dofinansowanie projektu
PROGRAM OPERACYJNY
Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Promocja kosmetyków firmy SYLVECO na rynkach zagranicznych

Okres realizacji projektu: od 08/08/2016 do 30/06/2019

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO. PROGRAM OPERACYJNY
INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 -2020

Postępowania ofertowe
Zapytanie ofertowe 2017/01/01 – Usługa w zakresie biletów lotniczych i pokoi hotelowych – BOLONIA 2017
Zapytanie ofertowe nr 2016/08/01 – Wynajem powierzchni targowej BOLONIA 2017
Informacja o wyniku postępowania nr 2016/08/01
Zapytanie ofertowe nr 2016/10/01 – Wynajem powierzchni targowej DUBAJ 2017
Informacja o wyniku postępowania nr 2016/10/01