Sprawdź zakładkę PROMOCJE i zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy
Promocje
Menu
Produkty
Szukaj

Zapytanie ofertowe – Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Sylveco Piela Radosław.

Termin składania ofert:
29.09.2017 r.

Dokumentacja zamówienia:
1)      Zapytanie ofertowe,
2)      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
3)      Załącznik nr 2 – Wzór umowy warunkowej.”

Zapytanie ofertowe SYLVECO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy SYLVECO

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy warunkowej SYLVECO

Scroll to Top