Sprawdź zakładkę PROMOCJE i zobacz co dla Ciebie przygotowaliśmy
Promocje
Menu
Produkty
Szukaj

Oferty pracy

Wierzymy, że wartość firmy tworzona jest przez ludzi, zaś jakość oferowanych produktów odzwierciedla jakość organizacji, która za nimi stoi. Wyzwania rynkowe i biznesowe stawiają przed naszą firmą stale rosnące wymagania, dlatego tworzymy dynamicznie rozwijającą się i elastyczną organizację, otwartą na nowe trendy i zmiany. Fundamentem naszej firmy są trzy filary: skuteczne zarządzanie biznesem, wysoka kultura pracy oraz świadome kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

Obecnie prowadzimy stałe procesy rekrutacji do działów:

  1. Sprzedaży
  2. Obsługi Klienta
  3. Eksportu
  4. Marketingu
  5. Produkcji

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie swoich aplikacji – list motywacyjny, CV na adres mailowy: praca@sylveco.pl wraz z załączoną klauzulą – zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji.

Osoby, które prześlą swoje aplikacje informujemy, że chronimy dane osobowe wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

Wszystkie dane kandydatów, niezbędne w procesie rekrutacji, będą przechowywane w naszej firmie przez okres trwania procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one usunięte.

Scroll to Top