Wierzymy, że wartość firmy tworzona jest przez ludzi, zaś jakość oferowanych produktów odzwierciedla jakość organizacji, która za nimi stoi. Wyzwania rynkowe i biznesowe stawiają przed naszą firmą stale rosnące wymagania, dlatego tworzymy dynamicznie rozwijającą się i elastyczną organizację, otwartą na nowe trendy i zmiany. Fundamentem naszej firmy są trzy filary: skuteczne zarządzanie biznesem, wysoka kultura pracy oraz świadome kształtowanie własnego rozwoju zawodowego.

Obecnie prowadzimy stałe procesy rekrutacji do działów:

  1. Sprzedaży
  2. Obsługi Klienta
  3. Dermokonsultacji
  4. Produkcji

Wszystkie osoby zainteresowane pracą w naszej firmie prosimy o przesyłanie swoich aplikacji – list motywacyjny, CV na adres mailowy: [email protected] wraz z załączoną klauzulą – zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji.

Osoby, które przeslą swoje aplikace informujemy, że chronimy dane osobowe wymagane w procesie rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

Wszystkie dane kandydatów, niezbędne w procesie rekrutacji, będą przechowywane w naszej firmie przez okres trwania procesu rekrutacji, ale nie dłużej niż 12 miesięcy. Po tym okresie zostaną one usunięte.