🤩 Z kodem WEEKEND rabat na cały sklep -20%
Promocje
Menu
Produkty
Szukaj

Firma SYLVECO Piela Radosław realizuje projekt pn. Promocja kosmetyków firmy SYLVECO na rynkach zagranicznych – II etap.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest promocja oraz ekspansja produktów firmy na rynki zagraniczne,
w szczególności zaoferowanie ich odbiorcom na rynku włoskim, rosyjskim, ukraińskim,
w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Hongkongu.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będą między innymi podpisane umowy handlowe
z odbiorcami kosmetyków na rynkach zagranicznych.

Przedmiotem projektu jest wsparcie działań firmy SYLVECO dotyczących promocji jej kosmetyków na rynkach światowych. Zakres projektu obejmuje udział w 7 imprezach targowych, w tym 3 w 2019r oraz 4 w 2020 r.

Wartość projektu: 511 700,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 307 020,00 zł.

 


 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 „Zakup usług doradczych proinnowacyjnych związanych z wdrożeniem innowacji technologicznej procesowej w firmie SYLVECO Piela Radosław”

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i potencjału firmy SYLVECO Piela Radosław, który zostanie osiągnięty dzięki wsparciu Akredytowanego Ośrodka Innowacji w procesie opracowania i wdrożenia innowacji procesowej oraz organizacyjnej.

Efektem projektu będzie na implementacja dostosowanego do potrzeb firmy, indywidualnego zintegrowanego systemu informatycznego, który zautomatyzuje procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, wprowadzi szereg zmian w jego funkcjonowaniu, w efekcie czego umożliwi wprowadzenie znacząco udoskonalonej metody tworzenia i świadczenia usług. Innowacyjna usługa będzie posiadać istotne cechy oraz funkcjonalności poprawiające wizerunek firmy, wydajność przedsiębiorstwa.

Umowa o dofinansowanie nr   POIR.02.03.01-18-0016/17-00
Całkowita wartość projektu  wynosi  721 901, 76 PLN
Wkład Funduszy Europejskich wynosi   380 567, 00 PLN


W dniach 23-25 listopada 2017 firma SYLVECO uczestniczyła w Targach Forum Agentów organizowanych w Mediolanie.

Spotkanie dało okazję do zaprezentowania swoich produktów na rynku włoskim oraz nawiązanie nowych kontaktów z agentami handlowymi obsługującymi ten rynek.

Udział został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014-2010 „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego” Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3. Promowanie przedsiębiorczości.

https://www.podkarpackie.pl/index.php/promocja/promocja-gospodarcza/aktualnosci


Opublikowano 21.09.2017

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Przedmiotem zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Sylveco Piela Radosław.

Termin składania ofert:
29.09.2017 r.

Dokumentacja zamówienia:
1)      Zapytanie ofertowe,
2)      Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
3)      Załącznik nr 2 – Wzór umowy warunkowej.”

Zapytanie ofertowe SYLVECO

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy SYLVECO

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy warunkowej SYLVECO

W związku z zakończeniem postpowania z dnia 21.09.2017 r., którego przedmiotem był zakup usług doradczych w zakresie innowacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP informujemy, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:
Netrix Group Sp. z o.o.
Ul. Związkowa 26
20-148 Lublin
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta w najwyższym stopniu spełnia kryteria oceny ofert, określone przez Zamawiającego.


Firma SYLVECO Piela Radosław realizuje projekt pn. Promocja kosmetyków firmy SYLVECO na rynkach zagranicznych.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020,
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Celem projektu jest promocja i wprowadzenie produktów firmy na rynki zagraniczne oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Bezpośrednimi rezultatami projektu będą między innymi podpisane kontrakty handlowe z odbiorcami kosmetyków na rynkach zagranicznych oraz wzrost ze sprzedaży produktów firmy będących przedmiotem projektu.

Wartość projektu: 1 093 520,00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 538 260,00 zł.

Postępowania ofertowe

Informacja o wyniku postępowania nr 2017/08/01
Zapytanie ofertowe nr 2017/08/01 – Usługa wydruku katalogów

Informacja o unieważnieniu zapytania nr 2017/07/06

Informacja o wyniku postępowania nr 2017/07/05
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/07/04
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/07/03
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/07/02
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/07/01
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/06/01

Zapytanie ofertowe nr 2017/07/06 – Usługa w zakresie produkcji filmu informacyjno-promocyjnego

Zapytanie ofertowe nr 2017/07/05 – Wynajem powierzchni targowej BEAUTYWORLD DUBAJ 2018

Zapytanie ofertowe nr 2017/07/04 – Usługa organizacji indywidualnej misji gospodarczej – NOWOSYBIRSK 2017

Zapytanie ofertowe 2017/07/03 – Usługa w zakresie biletów lotniczych i pokoi hotelowych – MOSKWA 2017

Zapytanie ofertowe nr 2017/07/02 – Usługa szkoleniowa z rynku rosyjskiego

Zapytanie ofertowe nr 2017/07/01 – Usługa doradcza z rynku ZEA

Zapytanie ofertowe nr 2016/06/01 – Wynajem powierzchni targowej BOLONIA 2018

Informacja o wyniku postępowania nr 2017/03/02
Informacja o wyborze oferty nr 2017/03/03

Zapytanie ofertowe nr 2017/03/03 – Usługa szkoleniowa z rynku ZEA

Informacja o wyniku postępowania nr 2017/03/01

Zapytanie ofertowe nr 2017/03/02 – Wynajem powierzchni targowej MOSKWA 2017

Zapytanie ofertowe 2017/03/01 – Usługa w zakresie biletów lotniczych i pokoi hotelowych – DUBAJ 2017
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/02/02
Zmiana nr 1 zapytania ofertowego 2017/02/02 z dnia 20.02.2017r.

Zapytanie ofertowe nr 2017/02/02 – Usługa wydruku katalogów

Informacja o wyniku postępowania nr 2017/02/01
Zapytanie ofertowe 2017/02/01 – Usługi w zakresie transportu eksponatów na targi COSMPOROF w Bolonii
Informacja o wyniku postępowania nr 2017/01/01
Zapytanie ofertowe 2017/01/01 – Usługa w zakresie biletów lotniczych i pokoi hotelowych – BOLONIA 2017
Zapytanie ofertowe nr 2016/08/01 – Wynajem powierzchni targowej BOLONIA 2017
Informacja o wyniku postępowania nr 2016/08/01
Zapytanie ofertowe nr 2016/10/01 – Wynajem powierzchni targowej DUBAJ 2017
Informacja o wyniku postępowania nr 2016/10/01

Scroll to Top